Contact Tel
0477 32 22 95

HOUTSKELET BOUW

ECOLOGISCH BOUWEN

Houtskeletbouw draagt bij tot meer duurzaam wonen, met respect voor het milieu en een meer optimaal energieverbruik.  Bij houtskeletbouw werd en wordt vooral gezocht naar de meest geschikte materialen en passende bouwmethodes om de luchtaanvoer en luchtafvoer in de woning beter te regelen.

Wij stellen u graag ecologische alternatieven voor, zoals het gebruik van natuurlijk isolatiemateriaal, verwarmen met zonne-energie, aanwenden van gerecupereerd regenwater … binnen uw budget: ecologisch en economisch!

En het aangewende materiaal "hout" draagt vooral bij tot een beter leefmilieu, omdat het CO2 opslaat: voor elke kubieke meter hout, ipv ander bouwmateriaal, vermindert de CO2-uitstoot met 1 ton.  Bovendien zorgt houtskeletbouw voor propere bouwwerven door opvallend minder restafval: ecologisch én economisch!